دودکش

دودکش 

هر وسیله گاز سوز باید دارای دودکش استاندارد و مجزا و مجهز به کلاهک H باشد

هر سال با فرا رسیدن فصل سرما مالکان ساختمان قبل از نصب بخاری اول از باز

بودن دودکش ها و نصب بودن کلاهک H اطمینان حاصل فرمایند و بعد نصب بخاری

را انجام دهند

ابگرمکن و بخاری حتما بایستی مجهز به دودکش باشند از نصب این وسیلها بدون

دودکش در محیطهای بسته جدا خودداری نمایند

ازمایش دودکش

هنگام خرید و یا اجاره خانه و قبل از نصب وسایل گاز سوز به دودکش مسیر دودکش

ها را با یک وزنه به طناب محکم بسته و از پشت بام وارد دودکش نماید تا وزنه به انتهای

دودکش برسد تا از بودن ان کاملا مطمعن شویم